Do zapamiętania

• U małego dziecka, które łatwo się siniaczy, powinno się wykonać podstawowe badania krzepnięcia krwi.

• Jedynym sposobem uniknięcia artropatii hemofilowej jest rozpoczęcie stałej profilaktyki krwawień przed pojawieniem się zmian w stawach u dziecka z ciężką postacią hemofilii.

• W razie wystąpienia krwawienia u dziecka z hemofilią konieczne jest jak najszybsze wstrzyknięcie odpowiedniego koncentratu czynnika krzepnięcia.

• Inhibitory czynnika VIII lub IX pojawiają się w następstwie leczenia chorego na hemofilię koncentratami odpowiedniego czynnika krzepnięcia.

• Każdy chory na hemofilię powinien mieć przy sobie dokument z podstawowymi danymi na temat choroby.

• Wywołanie tolerancji immunologicznej jest jedynym sposobem eliminacji inhibitora czynnika VIII lub IX u chorego na hemofilię.

• Standardem leczenia ciężkiej postaci hemofilii jest leczenie domowe.

• Celem leczenia dziecka chorego na hemofilię jest zapewnienie prawidłowego rozwoju przez umożliwienie pełnego uczestniczenia w życiu rodziny i grupy rówieśniczej.

Do góry