Postępowanie w przypadku śmierci dziecka

W razie śmierci dziecka na oddziale szpitalnym należy powiadomić o tym rodziców. Informację o śmierci należy przekazać w osobnym pomieszczeniu, bez udziału osób postronnych, na siedząco, w atmosferze zaufania, szacunku i przyzwolenia na wyrażanie przez rodziców swych odczuć i poglądów. Wskazane jest, aby rozmowa została przeprowadzona przez dwóch lekarzy (w tym przynajmniej z jednym starszym rangą, o dużym doświadczeniu zawodowym). Należy poinformować rodziców o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej i zapewnić kontakt z psychologiem, jeżeli takie jest ich życzenie.

Planowanie przeprowadzenia sekcji zwłok noworodka powinno stać się tematem rozmowy z rodzicami. W przypadku, gdy przeprowadzenie sekcji nie jest obligatoryjne z mocy prawa, lekarz przed podjęciem decyzji w tej sprawie powinien zasięgnąć opinii rodziców. Fakultatywnej sekcji zwłok nie należy przeprowadzać wbrew woli obojga lub jednego z rodziców. Postępowanie ze zwłokami dziecka powinien cechować szacunek należny jego ciału. Rodzicom należy wydać dokumenty niezbędne do pochówku dziecka, udzielić informacji i zapewnić wsparcie psychiczne.

Opracowane przez Zespół ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii:

mgr Marta Barańska,1 prof. Maria K. Borszewska-Kornacka,2 prof. Grzegorz Bręborowicz,3 prof. Barbara Chyrowicz,4 Dr Marek Czarkowski,5 prof. Jan Hartman,6 prof. Ewa Helwich,7 dr Dorota Karkowska,8 dr Grażyna Kmita,9 prof. emerytowany Longin Marianowski,10 prof. Bogumiła Milewska-Bobula,11 prof. Jan Oleszczuk,12 dr Dorota Pawlik,13 prof. Ryszard Poręba,14 prof. Jerzy Szczapa,15 dr Sławomir Szczepaniak,16 prof. Marta Szymankiewicz,17 dr Wojciech Walas,18 prof. Jan Wilczyński,19 prof. Jacek Zaremba20

1 Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

2 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej

3 Klinika Perinatologii i Ginekologii Ginekologiczno--Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

4 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie

5 Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie

6 Zakład Filozofii i Bioetyki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

7 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

8 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie

9 Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

10 Katedra I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11 Klinika Niemowlęca, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

12 Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

13 Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

14 Katedra Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15 Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

16 Laboratoire d’Anthropologie et Philosophie Pratique (LANPRAT) w Instytucie Katolickim w Paryżu (ICP)

17 Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

18 Oddział Intensywnej Terapii Dzieci, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

19 Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

20 Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Medium 19232

Karta Konsylium Prenatalnego, konsultacja nr.............1

Medium 19750

Karta Postępowania z Noworodkiem, konsultacja nr...........1

Do góry