8. Wysoki hematokryt (zespół zagęszczenia krwi) w przebiegu siniczych wad serca

9. Lęk, niepokój, zaburzenia snu, depresję

10. Odleżyny

11. Niewydolność krążenia

12. Nudności, wymioty, zaparcie

13. Świąd

14. Zakażenia, gorączkę

Procedury terapeutyczne obejmują przede wszystkim:

1) przygotowywanie i podawanie leków drogą doustną lub dożołądkową

2) przygotowywanie i podawanie leków drogą doodbytniczą

3) przygotowywanie i podawanie leków drogą wziewną

4) przygotowywanie i podawanie leków drogą przezskórną

5) przygotowywanie i podawanie leków (wstrzyknięcie lub wlew) drogą podskórną, dożylną, domięśniową lub zewnątrzoponową

6) zakładanie igły do portu podskórnego

7) zakładanie kaniuli podskórnej

8) znieczulenie miejscowe skóry kremem

9) obsługę pomp strzykawkowych

10) obsługę pomp żywieniowych

11) tlenoterapię

12) toaletę i wymianę rurki tracheostomijnej

Do góry