• początek choroby po 50. r.ż.
  • bóle głowy o innym niż wcześniej charakterze lub lokalizacji
  • tkliwość tętnicy skroniowej lub osłabienie na niej tętna niezwiązane z miażdżycą naczyń szyjnych
  • OB >50 mm/h
  • stwierdzenie w biopsji tętnicy skroniowej nacieku z przewagą limfocytów i makrofagów, zwykle z wielojądrzastymi komórkami olbrzymimi.

 

Do rozpoznania wystarcza spełnienie 3 z 5 wymienionych kryteriów. W przypadkach wątpliwych rozstrzyga wynik biopsji tętnicy skroniowej. Podobne objawy kliniczne może dawać choroba Takayasu, ale rozpoczyna się ona przed 40. r.ż. Inne rozpoznania można wykluczyć już na podstawie wywiadu. W leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic należy jak najszybciej wdrożyć glikokortykosteroidy. Opóźnienie leczenia grozi zaburzeniami widzenia ze ślepotą włącznie oraz udarem niedokrwiennym.

 

X. 45-letnia pacjentka została zakwalifikowana do zabiegu usunięcia mięśniaków macicy. Od kilkunastu lat leczy się z powodu padaczki z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi. Przyjmuje kwas walproinowy w dawce 1500 mg/24 h. Napady występują 1-2 razy w roku.

 

1. Przed planowanym zabiegiem należy koniecznie:

A. Oznaczyć stężenie kwasu walproinowego we krwi

B. Oznaczyć parametry hemostazy

C. Oznaczyć aktywność aminotransferaz

D. Zbadać stężenie TSH

E. Wykonać badanie EEG

KOMENTARZ:

Kwas walproinowy może hamować syntezę białek w wątrobie, w tym czynników krzepnięcia. Parametry hemostazy należy kontrolować okresowo podczas leczenia i zawsze przed zabiegiem operacyjnym. Kontrola padaczki u tej pacjentki jest zadowalająca, nie ma więc bezwzględnej konieczności oceny stężenia leku we krwi. Fakt leczenia padaczki kwasem walproinowym nie stanowi wskazań do wykonania innych wymienionych badań przed planowanym zabiegiem.

Do góry