VII. 72-letnia pacjentka jest hospitalizowana od 5 dni z powodu niedokrwiennego udaru mózgu (potwierdzonego w TK) ze znacznego stopnia niedowładem prawostronnym i afazją. Lekarz dyżurny w czasie wieczornego obchodu stwierdził ciśnienie tętnicze 210/110 mmHg.

 

1. U tej pacjentki należy:

A. Obniżyć ciśnienie <180/100

B. Obniżyć ciśnienie <160/100

C. Obniżyć ciśnienie <140/90

D. Obniżyć ciśnienie <120/80

E. Nie podejmować działań obniżających ciśnienie

KOMENTARZ:

Według aktualnych wytycznych międzynarodowych u pacjentów z udarem niedokrwiennym nie należy obniżać ciśnienia tętniczego, jeśli nie przekracza ono 220/120 mmHg. Wzrost ciśnienia w udarze niedokrwiennym ma charakter kompensacyjny i ogranicza strefę niedokrwienia przez utrzymanie zadowalającego przepływu w strefie niedokrwienia względnego (tzw. strefa półcienia). Farmakologiczne obniżanie ciśnienia tętniczego może poszerzyć strefę niedokrwienia i nasilić neurologiczne objawy ubytkowe. Wyjątkiem od zasady nieobniżania ciśnienia są pacjenci z ciężką niewydolnością serca, tętniakiem aorty, encefalopatią nadciśnieniową.

 

VIII. 51-letnia pacjentka zgłosiła się do przychodni z powodu narastającego od kilku miesięcy bólu głowy. Ból zlokalizowany jest w okolicy potylicznej, nasila się w godzinach porannych i w pozycji leżącej. Od 2 tygodni porannemu nasileniu bólu towarzyszą nudności, pojawiło się też „zamglone widzenie”. W przedmiotowym badaniu internistycznym nie stwierdzono istotnych odchyleń od stanu prawidłowego.

 

1. Postępowanie u tej pacjentki powinno polegać na:

A. Zaleceniu leków przeciwbólowych i przeciwwymiotnych

B. Skierowaniu chorej do poradni neurologicznej

C. Skierowaniu chorej do poradni okulistycznej

D. Skierowaniu chorej na oddział neurologiczny

E. Zleceniu TK głowy w trybie planowym

Do góry