KOMENTARZ:

Obraz kliniczny budzi podejrzenie objawowego bólu głowy w przebiegu choroby ośrodkowego układu nerwowego. Przemawiają za tym: ciągły (a nie napadowy) charakter bólu głowy i nasilanie się bólu w godzinach porannych i w pozycji leżącej. Dołączenie się nudności sugeruje wzrost ciśnienia śródczaszkowego, a zaburzenia widzenia proces toczący się w płatach potylicznych lub na podstawie mózgu. Chora wymaga diagnostyki neurologicznej, którą najlepiej przeprowadzić w szpitalu. Z badań obrazowych, ze względu na możliwość zajęcia tylnego dołu czaszki, lepiej przeprowadzić badanie MRI niż TK.

 

IX. 67-letnia pacjentka zgłosiła się do przychodni z powodu pulsującego bólu w lewej okolicy skroniowej, nasilającego się przy dotyku. Ból stopniowo narastał od ok. 2 tygodni. Wcześniej okresowo występowały napadowe bóle głowy z lokalizacją w okolicy skroniowej, ale według słów pacjentki miały inny charakter – były tępe, nie nasilały się przy dotyku. Ponadto od kilku miesięcy chora czuje się osłabiona, występują bóle mięśniowe w obrębie szyi i obręczy barkowej.

 

1. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie u tej pacjentki to:

A. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

B. Neuralgia nerwu trójdzielnego

C. Stan migrenowy

D. Ból głowy typu napięciowego

E. Choroba Takayasu

 

2. Leczenie u tej pacjentki powinno polegać na podaniu:

A. Metotreksatu

B. Glikokortykosteroidów

C. Karbamazepiny

D. Leku z grupy tryptanów

E. Niesteroidowego leku przeciwzapalnego

KOMENTARZ:

Już na podstawie podanych informacji można zgodnie z kryteriami American College of Rheumatology rozpoznać zapalenie tętnicy skroniowej, będące najczęstszą postacią kliniczną olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Do kryteriów tych należą:

Do góry