Dostęp Otwarty

Stosowanie antybiotyku jest przeciwwskazane, szczególnie w późnej ciąży. Poważnym zagrożeniem jest możliwość wystąpienia niedokrwistości aplastycznej w mechanizmie idiosynkrazji, której pierwsze objawy mogą pojawić się kilka tygodni lub miesięcy po zaprzestaniu stosowania leku (osłabienie, bladość powłok, bóle głowy i gorączka, krwawienia i zasinienia). Chloramfenikol łatwo przechodzi przez łożysko.

Wankomycyna

Stosowana miejscowo wankomycyna została przypisana przez FDA do kategorii C. Lek łatwo przechodzi przez łożysko. Nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płód po systemowym podaniu wankomycyny w II i III trymestrze ciąży u kobiet z zakażeniami gronkowcowymi. Lek jest zalecany do stosowania w ciąży, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Polimyksyna B

Bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży nie zostało określone. Istnieją na rynku preparaty złożone zawierające polimyksynę B z neomycyną. Obecność aminoglikozydu stwarza zagrożenie efektów ototoksycznych z trwałą głuchotą u dziecka.

Bacytracyna

Została włączona do kategorii B wg FDA. Mimo braku kontrolowanych badań u kobiet w ciąży może być stosowana miejscowo, gdy korzyść przewyższa ryzyko.

Sulfametoksazol/trimetoprim

Oba leki FDA zaklasyfikowała do kategorii D. Nie zaleca się ich stosowania w czasie ciąży ze względu na antagonizm z kwasem foliowym i możliwość powstawania licznych wad rozwojowych.

Sulfacetamid

Kategoria C wg FDA. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań preparatów okulistycznych sulfonamidów u kobiet w ciąży i nie wiadomo, czy miejscowo stosowane sulfonamidy mogą spowodować uszkodzenia płodu. Lek powinien być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Metronidazol

Lek jest stosowany miejscowo. Został przez FDA przydzielony do kategorii B. Łatwo przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego po podaniu systemowym, nie dysponujemy jednak kontrolowanymi badaniami u kobiet w ciąży. Metronidazol jest zalecany do stosowania w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Leki przeciwwirusowe

Acyklowir

Lek został przypisany przez FDA do kategorii B. Jest stosowany zarówno miejscowo, jak i systemowo. Standardowe badania na zwierzętach nie wykazały jego działania teratogennego, brak jednak danych z kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Acyklowir stosuje się zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu nawracających zakażeń oczu w przebiegu infekcji wirusem opryszczki (HSV) i w półpaścu. W ciąży jest podawany systemowo drogą dożylną lub doustną w leczeniu zakażeń HSV zagrażających życiu: zapalenia mózgu, zapalenia płuc i zapalenia wątroby, a także w leczeniu ospy w ciąży, szczególnie w II i III trymestrze.

Gancyklowir

Lek został włączony do kategorii C wg FDA. W postaci implantu ocznego jest stosowany w leczeniu zakażenia wirusem cytomegalii (CMV). Takie zakażenie występuje zazwyczaj u chorych z dysfunkcją układu odpornościowego po przeszczepieniach narządów oraz u pacjentów z AIDS. Badania na zwierzętach po podaniu dożylnym wysokich dawek wykazały działania embriotoksyczne i teratogenne. Brak danych z kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. żel jest stosowany w leczeniu owrzodzeń spowodowanych przez HSV. Stosowanie gancyklowiru jest zalecane w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Triflurydyna

Triflurydyna została zakwalifikowana do kategorii C wg FDA. Badania na zwierzętach po podaniu miejscowym nie wykazały jej szkodliwości. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Lek należy stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.