Dostęp Otwarty

Leki przeciwgrzybicze

Zakażenia zazwyczaj są wywołane przez grzyby Candida, Aspergillus, Cephalosporium i Fusarium spp.

Amfoterycyna B

Lek został włączony do kategorii B wg FDA. Systemowe podawanie u zwierząt nie powodowało szkodliwego wpływu na płód. Nie przeprowadzono jednak odpowiednich kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Amfoterycyna B powinna być stosowana w czasie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek.

Klotrimazol

Klotrimazol stosowany miejscowo został przypisany do kategorii B przez FDA. Po takim podaniu wchłanianie ogólnoustrojowe jest minimalne. Badania kliniczne z udziałem kobiet z kandydiazą pochwy w II i III trymestrze ciąży nie wykazały uszkodzeń płodu. Stąd lek powinien być stosowany w I trymestrze ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Mikonazol

Lek został przypisany do kategorii C przez FDA. Badania na zwierzętach po podaniu systemowym nie wykazały szkodliwego wpływu na rozwój zarodków ani działania teratogennego. Brak informacji z kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Mikonazol jest zalecany do stosowania w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Natamycyna

Natamycyna została włączona do kategorii C wg FDA. Brak informacji z kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Lek należy stosować, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Leki przeciwpierwotniakowe

Szacuje się, że nawet 80% populacji jest zakażone Toxoplasma gondii. U większości osób zakażenie przebiega łagodnie, bezobjawowo. Stanowi jednak poważne zagrożenie dla kobiet w ciąży. Zapalenie siatkówki i naczyniówki powodujące w konsekwencji trwałe uszkodzenie narządu wzroku powinno być leczone w czasie ciąży. Swoistą terapię pirymetaminą wyklucza się na pewno w I trymestrze ze względu na jej antagonizm wobec kwasu foliowego. Dla zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa należy stosować spiramycynę, a następnie po 18 tygodniu ciąży podawać pirymetaminę/sulfadiazynę/kwas foliowy. Można także rozważyć bezpośrednie wstrzyknięcia do ciała szklistego klindamycyny i deksametazonu.

Leki przeciwzapalne

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne są stosowane w leczeniu pooperacyjnego zapalenia gałki ocznej po zabiegu usunięcia zaćmy. Ponieważ NLPZ mogą opóźnić akcję porodową lub powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, nie należy ich stosować w późnym okresie ciąży. Wszystkie leki z tej grupy zostały przypisane do kategorii C wg FDA. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań u kobiet w ciąży po podawaniu miejscowym: bromfenaku, diklofenaku, flurbiprofenu, ketorolaku i nepafenaku. NLPZ są zalecane w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko dla płodu.

Bromfenak

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, stwierdzono jednak zwiększenie śmiertelności zarodków i płodów, zwiększenie śmiertelności noworodków, zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego i zwiększenie częstości poronień.

Diklofenak

Badania przedkliniczne na zwierzętach wykazały zmniejszenie masy płodu, zahamowanie jego wzrostu i opóźnienie akcji porodowej po podawaniu systemowym leku. Po podaniu miejscowym diklofenak w niewielkim stopniu ulega absorpcji i działaniu systemowemu. Stosowania leku należy unikać w późnym okresie ciąży ze względu na możliwość przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego.

Flurbiprofen