• rzeka – 133

• jezioro – 129

• zalew – 66

• staw hodowlany – 9

• staw, sadzawka – 58

• glinianka – 17

• basen przeciwpożarowy – 2

• basen kąpielowy – 2

• kanał – 8

• torfowisko – 0

• studnia – 0

• rów melioracyjny i przydrożny – 8

Świat

W 2004 roku zanotowano około 175 000 utonięć. Stanowią one trzecią co do częstości przyczynę zgonów na świecie wśród dzieci w wieku poniżej 15 roku życia (tabela).

• Australia: główna przyczyna niezamierzonego zgonu dzieci w wieku 1-3 lat

• Bangladesz: 20% wszystkich zgonów dzieci w wieku 1-4 lat

• Chiny: główna przyczyna zgonu dzieci w wieku 1-14 lat

• Stany Zjednoczone: druga co do częstości przyczyna niezamierzonego zgonu dzieci w wieku 1-14 lat

Pierwsza pomoc dziecku po utonięciu

Small 18030

Rycina. Algorytm BLS u dzieci.

Do góry