1. Wyłowienie z wody – szybkie i ostrożne w pozycji poziomej (aby nie wywołać zapaści) z uwzględnieniem bezpieczeństwa ratownika i ratowanego

2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (basic life support, BLS)

• jeżeli reaguje – pozostawić w pozycji bezpiecznej, wezwać pomoc i regularnie ponawiać ocenę stanu do momentu przybycia specjalistycznej pomocy

• jeżeli nie reaguje, należy wezwać pomoc, następnie udrożnić drogi oddechowe (jeżeli istnieje podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa szyjnego nie odchylamy głowy do tyłu) i usunąć ciała obce; sprawdzić stan oddychania i krążenia

• jeśli nie oddycha, rozpocząć oddechy ratownicze

• jeśli nie ma krążenia, należy przystąpić do pośredniego masażu serca

• drogi oddechowe – intubować, jeśli jest nieprzytomny

• po intubacji oczyścić oskrzela (w razie potrzeby opłukać roztworem fizjologicznym NaCl)

• po wyrównaniu stanu ogólnego przewieść do szpitala (OIT) – zawsze w pozycji leżącej

Etiologia utonięć

Etiologia utonięć w zależności od wieku:

• niemowlęta – najczęściej do utonięcia dochodzi w wannie lub innym pojemniku z wodą w trakcie krótkotrwałej (do 5 min) nieobecności osoby nadzorującej

• dzieci w wieku 1-5 lat – najczęściej toną w basenach przydomowych, a także w rowach, kanałach i stawach. Statystycznie 14 razy częściej dochodzi do zgonu dziecka w wieku poniżej 5 r.ż. w wyniku utonięcia niż wypadku samochodowego

• młodzież w wieku 15-19 lat – zazwyczaj tonie w stawach, jeziorach, rzekach i morzach/oceanach.

Przyczynę utonięcia we wszystkich grupach wiekowych stanowią:

• zawał serca lub epizod omdlenia

• choroby mięśni i stawów

• ciężka depresja/samobójstwo

• lęk/panika

• uraz kręgosłupa i urazy głowy związane ze sportami wodnym (surfing, narty wodne)

• nurkowanie/skoki do wody

Do góry