• Usunąć mokrą i zimną odzież

• Okryć kocem

• Zapewnić dożylny wlew płynów

• Zastosować tlenoterapię ciepłym i właściwie nawilżonym tlenem

• Nie podejmować czynności reanimacyjnych, jeżeli pacjent ma zachowaną czynność serca i samoistny oddech (możliwość sprowokowania migotania komór serca)

Wtórne przyczyny uszkodzenia OUN to:

• reperfuzja

• długotrwała kwasica

• obrzęk mózgu

• hiperglikemia

• napady padaczkowe

• niedociśnienie

Po ciężkim niedotlenieniu stwierdza się objawy ze współczulnej części układu nerwowego (uszkodzenie podwzgórza):

• tachykardię

• nadciśnienie tętnicze

• przyspieszony oddech

• obfite pocenie się

• pobudzenie

• wzmożone napięcie mięśniowe

Do góry