• obrzęk I stopnia – pojawia się okresowo, zwykle w ciągu dnia, narasta w trakcie wysiłku fizycznego, ustępuje samoistnie po odpoczynku nocnym,

• obrzęk II stopnia – jest stały, ustępuje po uniesieniu kończyny,

• obrzęk III stopnia – zaznacza się sklerotyzacja, a leczenie chorych wymaga zastosowania technik fizjoterapeutycznych,

• obrzęk IV stopnia – słoniowacizna ze zmianami wstecznymi skóry i powikłaniami [10].

Niektórzy wyróżniają również obrzęk V stopnia, w którym czynność kończyny jest upośledzona, a ograniczenie jej ruchomości powoduje postępujący zanik mięśni.

Profesor Waldemar Olszewski zaproponował następującą klasyfikację stopnia zaawansowania obrzęku limfatycznego kończyn:

• kończyna dolna:

stopień 0 – stopa,

stopień I − stopa i ½ dalsza goleni,

stopień II − stopa i cała goleń,

stopień III − ½ uda,

stopień IV − cała kończyna dolna

oraz dodatkowo obrzęk:

a – ciastowaty,

b – twardy,

c – z nadmiernym rogowaceniem, zwłóknieniem i wyciekiem chłonki,

• kończyna górna:

A – ręka,

B – przedramię,

C – ramię,

Do góry