Częstość przedziurawienia jelita grubego w trakcie kolonoskopii wynosi zaledwie 0,027-0,088%. Podczas badania w świetle jelita ciśnienie gazu używanego do insuflacji jest zwiększone, dlatego niemal u wszystkich chorych z uszkodzeniem ściany jelita obserwuje się powietrze w jamie otrzewnej.

Przyczyny

Przedziurawienie jelita grubego podczas kolonoskopii może nastąpić na skutek:

 • bezpośredniego uszkodzenia mechanicznego
 • oparzenia podczas elektrokoagulacji
 • urazu ciśnieniowego (barotrauma) spowodowanego insuflacją gazu.
Czynniki ryzyka

Czynnikami ryzyka uszkodzenia ściany jelita grubego podczas kolonoskopii są:

 • usuwanie polipa w trakcie zabiegu, zwłaszcza polipa nieuszypułowanego (tzw. polipa typu siedzącego) – stwarza największe ryzyko
 • zapalenie uchyłków
 • choroby zapalne jelit
 • zwężenie okrężnicy
 • przebyte operacje w jamie brzusznej
 • skręt esicy
 • choroby tkanki łącznej
 • wiek chorego – wśród chorych w wieku powyżej 75 lat ryzyko jest 4-krotnie większe niż wśród chorych w wieku poniżej 70 lat.

Obraz kliniczny

Ze względu na różnice w patofizjologii, przebiegu klinicznym i stosowanych metodach leczenia wyróżniono przedziurawienia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Przedziurawienia górnego odcinka przewodu pokarmowego

Przedostanie się gazu i zawartości żołądka lub dwunastnicy do jamy otrzewnej powoduje powstanie objawów rozlanego zapalenia otrzewnej, które w ciągu pierwszych godzin ma charakter chemiczny ze względu na działanie bakteriobójcze kwaśnej treści żołądkowej.

Objawy

Charakterystyczne objawy to:

 • nagły silny ból w nadbrzuszu
 • promieniowanie bólu do barku
 • rozprzestrzenianie się bólu na całą jamę brzuszną
 • objawy wstrząsu.
Perforacja oklejona

Jeśli otwór przedziurawienia jest niewielki, może zostać oklejony przez sieć. Do jamy otrzewnej przedostaje się wówczas niewielka ilość treści, a objawy są mniej burzliwe i zajmują ograniczony obszar jamy brzusznej.

Leczenie
Perforacja jawna

Chorzy z perforacją jawną wymagają interwencji chirurgicznej, inaczej bowiem – po okresie pozornej poprawy – chemiczne zapalenie otrzewnej przekształca się w bakteryjne i dochodzi do porażenia perystaltyki jelitowej.

Do góry