Wyniki dla: "Piotr Pruszczyk"

Wyniki 251 - 275 z 1184 | Na stronie: 10 25 50
O przesłankach wyboru procedur inwazyjnych, często ratujących życie w kardiologii, z prof. dr. hab. med. Piotrem Jankowskim z Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie rozmawia Ewa Biernacka ... zdarzeń? <<<|Fig. 1>>> PROF. PIOTR JANKOWSKI: Nawet działania uboczne kwasu salicylowego mogą przeważyć korzyści – obciążyć rokowanie ... O przesłankach wyboru procedur inwazyjnych, często ratujących życie w kardiologii, z prof. dr. hab. med. Piotrem Jankowskim z Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie rozmawia Ewa Biernacka
, które staną się bohaterami kolejnych artykułów publikowanych na łamach „Medical Tribune Stomatologia”. Nasi bohaterowie Piotr przez 10 lat pracował ... inne problemy. Jeżeli jednak spojrzymy na to szerzej, okaże się, że ich podstawa jest taka sama. Kompetencją, którą muszą rozwinąć Piotr i Magdalena ... naszej mocy i życzliwości. Przykładając to do postaci opisanych we wstępie: siłą (najpewniej zbyt dużą) emanuje Piotr, natomiast Magdalena rozwinęła
medVOD
Piotr Sieroszewski
medVOD
Piotr Woźniak, Magdalena Kajdos, Bogusław Sobolewski
. – Jest tak dlatego, że od kilku lat ściśle ze sobą współpracujemy – lekarze chirurdzy i przedstawiciel radioterapii – mówi dr n. med. Piotr Maciukiewicz, konsultant ... Elżbieta Borek Konsultacja medyczna: dr Piotr Maciukiewicz
Pawlus USG w stanach nagłych  Piotr Kruczek, Piotr Szymański Wspomaganie okresu adaptacji noworodka   Tomasz Nikodemski Leczenie bólu   Tomasz
monografii prof. Jarosławowi D. Kasprzakowi, prof. Andrzejowi Szyszce, prof. Katarzynie Mizi-Stec, prof. Piotrowi Lipcowi, prof. Michałowi Plewce ... Miśkowiec, Piotr Lipiec Niewydolność serca Karolina Waga , Danuta Łoboda, Kinga Gościńska-Bis, Jolanta Biernat, Magdalena Dąbrowska, Michał Pieczara
również komentarz napisany przez prof. Piotra Potemskiego. Prace Honga i wsp. oraz Kleinberga dotyczą problemów związanych z leczeniem chorych na raki górnego ... oraz retrospektywnych analiz niewielkich grup chorych. Zachęcam do lektury tego artykułu oraz komentarza prof. Piotra Rutkowskiego. Kończąc
niejednokrotnie wymaga szerokiej gamy badań, nie tylko kardiologicznych. W artykule prof. Piotra Kułakowskiego znajdziemy systematyczny opis epidemiologii ... stymulującego. Doktorzy Marta Załęska-Kocięcka i Piotr Góral przygotowali wybrane doniesienia z ostatniego miesiąca, a wśród nich informacje
w przypadku bólu w miednicy mniejszej prof. dr hab. n. med. Piotr Woźniak • Algorytm postępowania przy wyborze odpowiedniej metody antykoncepcji ... Grzesiak • Algorytm  postępowania w przypadku wad wrodzonych układu moczowego  płodu prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski Sesja 7 - Zakażenia/zatrucia
diagnostyki i leczenia małowodzia - prof. dr hab. med. Piotr Sieroszewski • Algorytm postępowania w ciąży po terminie - prof. dr hab. med. Bożena Leszczyńska ... - dr n. med. Urszula Faflik • Ciężarna nieprzytomna – algorytm postępowania - prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Woźniak • Toksoplazmoza u ciężarnej
się z artykułu dr Danuty Karasek i prof. Władysława Sinkiewicza z Bydgoszczy. Zachęcam do przeczytania artykułu prof. Piotra Andziaka z Warszawy ... jest ciekawym komentarzem kardiologa interwencyjnego, prof. Piotra Pieniążka z Krakowa. Chory z twardziną układową bywa także pacjentem kardiologicznym
lek. Piotr Niewiński, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Serca, Akademia Medyczna, Wrocław
Kardiologii w Warszawie. W tym zeszycie prezentujemy dwa opracowania na temat diagnostyki inwazyjnej. Dr hab. Piotr Waciński i prof. Andrzej Wysokiński ... . Autorami opisu są dr Ewa Szymczyk i prof. Piotr Lipiec z Łodzi. Patologie załamka P z kolei są przedmiotem rozważań elektrokardiograficznych
burzą stereotypy w chirurgii i często uświadamiają starszym pokoleniom lekarzy, że czasy się zmieniły. Dr hab. Michał Pędziwiatr i dr hab. Piotr Major ... Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, dr Daria Charytonowicz i lek. Piotr Janik reprezentujący Klinikę Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie oraz dr Łukasz
znaleźć w Polskim Konsensusie Leczenia Raka Żołądka. Rozwinięciem tego problemu jest artykuł napisany przez doc. Piotra Kołodziejczyka, dr. Radosława ... małoinwazyjnej. Z tego względu poprosiliśmy dr. Piotra Remiszewskiego z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Chorób Wątroby WUM, aby uporządkował naszą
W lu­to­wym nu­me­rze „Me­dy­cy­ny po Dy­plo­mie” do­mi­nu­ją pro­ble­my pul­mo­no­lo­gicz­ne i dia­be­to­lo­gicz­ne. Prof. Piotr Ku­na ... i dia­be­to­lo­gicz­ne. Prof. Piotr Ku­na z dr Iza­be­lą Ku­pryś­-Li­piń­ską opa­trzy­li ko­men­ta­rzem zak­tu­ali­zo­wa­ne wy­tycz­ne GOLD