Kardiologia po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2009

Spis treści

12/2009
Artykuł redakcyjny
Niewydolność serca
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrofizjologia
Markery biochemiczne w kardiologii
Niewydolność serca
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi