02 marca 2017
Zawód lekarza wymaga szczególnej ochrony
Wielkopolscy lekarze i prawnicy wypracowali postulaty zmian w prawie w zakresie ochrony zdrowia.
News %2827
Rzecznik Praw Obywatelskich: weźmy lekarzy z zagranicy
Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje zatrudniać lekarzy spoza Polski, na wzór niemiecki – z ograniczonym prawem wykonywania zawodu. Zdaniem Adama Bodnara to pomoże rozwiązać problem braku lekarzy w Polsce.
News
Pensje lekarzy w liczbach
Tego, że ochrona zdrowia jest jedną z najsłabiej opłacanych branż w Polsce, dowodzi Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) firmy Sedlak & Sedlak. O ile mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w najlepiej opłacanych branżach w 2016 roku przekraczała 5 tys. zł, o tyle w ochronie zdrowia zaledwie 3138 zł.
28 lutego 2017
Projekt bez tytu%c5%82u
Rejestr zdarzeń medycznych może się obrócić przeciwko lekarzom
Ocena i monitorowanie jakości w ochronie zdrowia są konieczne, natomiast projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów budzi wiele wątpliwości – ocenia Naczelna Rada Lekarska.
News %2825%29
Dwie rezydentury dla dentystów oznaczają brak specjalistów
Naczelna Rada Lekarska wyraziła ostry sprzeciw wobec skrajnie małej liczby przyznanych rezydentur dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację wiosną br. Jest to kolejny głos oburzenia w środowisku lekarskim bijącym na alarm z powodu znikomej liczby lekarzy, którzy będą mogli się specjalizować.
27 lutego 2017
Ćwiczenia na fantomach zapobiegną błędom medycznym?
W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powstanie ośrodek symulacji medycznych, w którym w ramach szkoleń podyplomowych lekarze będą ćwiczyć na symulatorach porodu.
24 lutego 2017
Untitled design %287%29
Rynek usług stomatologicznych może się skurczyć 
Zasada zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku świadczeń stomatologicznych może być naruszona. Mniejsze i nowe podmioty będą mieć problem z wejściem do systemu opieki zdrowotnej.
Szpitale prywatne mogą zniknąć
Sieć szpitali nie pozwoli prywatnym podmiotom na skorzystanie z 9 proc. środków pozostałych poza siecią szpitali, a które będą kontraktowane. Minister zdrowia zadbał, aby kryteria wyboru ofert nie dopuściły żadnego prywatnego szpitala do kontraktów.
Untitled design %285%29
Sukces młodych lekarzy: rezydentury do poprawy
Resort zdrowia przyznał, także pod naciskiem młodych lekarzy, że przydział i liczba rezydentur wymagają zasadniczej reformy.
Untitled design %284%29
Najbliższy LEK tylko dla absolwentów
Najbliższy Lekarski Egzamin Końcowy, który został wyznaczony na 25 lutego, będą zdawać tylko absolwenci studiów medycznych. Studenci ostatniego roku studiów nie mają już takiej możliwości.
23 lutego 2017
Prawo medyczne %282%29
PRACA LEKARZA NA KONTRAKCIE. Jak rozumieć rażące niedbalstwo?
22 lutego 2017
News %2822%29
Wiosna: dentyści odcięci od specjalizacji
Lekarzom dentystom przyznano dwa miejsca w ramach wszystkich specjalizacji stomatologicznych na terenie całego kraju.
Fakty i mity o sieci szpitali
Dr Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Lewiatan, prostuje kilka istotnych informacji na temat sieci szpitali, która, jak zadecydował właśnie rząd, będzie obowiązywać od 1 października br. Warto wiedzieć, co oznacza dla lekarza decyzja, że jego miejsce pracy nie znajdzie się w sieci.
21 lutego 2017
News %2820%29
Marcowa lista rezydentur to dramat
Wiosną tego roku w niektórych regionach kraju podnoszenia kwalifikacji nie rozpocznie żaden kardiolog, neurolog, ginekolog, neurolog ani endokrynolog. Powodem jest mniejsza liczba przyznanych rezydentur i premiowanie innych specjalizacji.
News %2819%29
Nie chcemy takich e-zwolnień
Zapadła decyzja, że papierowe zwolnienia lekarze będą mogli wystawiać o rok dłużej niż zakładano.
Wall article %285%29
Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

U większości mężczyzn z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego wystarczająco skuteczne jest leczenie farmakologiczne. Metody chirurgiczne wykorzystuje się w razie jego niepowodzenia lub powikłań. Z uwagi na obciążenia współistniejące u wielu chorych szczególne zainteresowanie budzą metody minimalnie inwazyjne.

20 lutego 2017
Chcesz stypendium, odpracuj w kraju 
Problem niskich płac młodych lekarzy ma rozwiązać stypendium fundowane, które trzeba będzie odpracować. Nie zlikwiduje to jednak wszystkich przyczyn odpływu kadry medycznej z Polski.
News %2817%29
Konsultant geriatryczny zamiast kolejnego oddziału geriatrycznego?
Rząd chce otwierać nowe oddziały geriatryczne, choć nie ma komu na nich pracować.
17 lutego 2017
Premia pomysłem na wyższe wynagrodzenia rezydentów
Zabiegają o poprawę systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w regionach, o lepszy rozkład miejsc rezydenckich w poszczególnych specjalnościach i proponują uruchomienie systemu stypendialnego dla deficytowych specjalności w powiatowych szpitalach. Takie postulaty zostały przekazane podczas spotkania przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Łodzi z wicewojewodą łódzkim Karolem Młynarczykiem.
16 lutego 2017
Koszty leczenia stomatologicznego dzieci są niedoszacowane
Wycena punktowa leczenia stomatologicznego dzieci musi być wyższa – uważa Naczelna Izba Lekarska.
Untitled design %282%29
Ratownicy medyczni lekarstwem na brak lekarzy - ale czy właściwym?
Problemu braku lekarzy w izbach wytrzeźwień nie rozwiąże zastępowanie ich ratownikami medycznymi. NRL i eksperci ds. rynku zdrowia wyrażają zdecydowany sprzeciw temu pomysłowi.
15 lutego 2017
Copy of fb artyku%c5%81 otwarty %281%29
Przerzuty nowotworów narządów wewnętrznych do skóry

Nawet w 10 proc. przypadków w przebiegu nowotworów narządów wewnętrznych mogą wystąpić przerzuty do skóry. Ich pojawienie się świadczy o zaawansowanej chorobie nowotworowej i wiąże się ze złym rokowaniem dla pacjenta. 1/3 przypadków przerzutów do skóry rozpoznawana jest, zanim zostanie postawiona diagnoza guza pierwotnego.

News %2814%29
Wraca centralne planowanie zawodów. Będą ostrzejsze limity przyjęć na medycynę?
O liczbie przyjętych na niektóre kierunki, w tym medyczne, miałby decydować minister, uwzględniając potrzeby rynku pracy – wynika z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
News %2815%29
LDEK - mniej ściągali, gorzej zdali?
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podało, że LDEK w sesji wiosennej 2017 roku zdało 570 osób (845 przystąpiło do egzaminu) – to gorszy wynik w porównaniu z poprzednią sesją.
14 lutego 2017
News %2813%29
Polityka rezydentur zmusza młodych do wyboru specjalizacji
Niewielka liczba miejsc rezydenckich w specjalnościach, takich jak anestezjologia, intensywna terapia czy medycyna ratunkowa, to błąd.