Dermatologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2013
Łuszczyca i schorzenia pokrewne
Immunodermatologia
Choroby infekcyjne
Lecznictwo i varia
Alergologia