Dermatologia po Dyplomie Nr 02 (marzec) / 2012

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2012
Alergologia
Choroby infekcyjne
Łuszczyca i schorzenia pokrewne
Dermatologia dzieciĘca