Dermatologia po Dyplomie Nr 06 (listopad) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2014
Aktualności
Wyniki badań
Od onkologa do dermatologów
Standardy postępowania
Praktyka kliniczna
Charakterystyczne objawy
Uczymy się na błędach
Opis przypadku
Okiem prawnika