Dermatologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2015

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2015
Nietypowe związki
Od diabetologa dla dermatologów
Aktualności naukowe
Wywiad numeru
Aktualności
Aktualne poglądy
Standardy postępowania
Praktyka kliniczna