Dermatologia po Dyplomie Nr 04 (lipiec) / 2010

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2010
Łuszczyca i schorzenia pokrewne
Alergologia
Immunodermatologia
Onkologia
Choroby infekcyjne
Psychodermatologia i świąd