Dermatologia po Dyplomie Nr 04 (lipiec) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2013
Alergologia
Onkologia
Choroby przenoszone drogą płciową
Dermatologia dziecięca