Dermatologia po Dyplomie Nr 06 (listopad) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2020
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru
Standardy postępowania
Dermatologia estetyczna
Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego
Opis przypadku
Genodermatozy
Choroby paznokci
Abc histologii