Spis treści

03/2014
Aktualności
Wyniki badań
Praktyka kliniczna
Uczymy się na błędach
Opis przypadku
Jak ja to robię
Od hepatologa dla dermatologów
Charakterystyczne objawy