Dermatologia po Dyplomie Nr 02 (marzec) / 2021

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2021
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru
Wytyczne
Dermatoonkologia
Opis przypadku
Psychodermatologia
Abc histologii