Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Stan padaczkowy

Halina Sienkiewicz-Jarosz

I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Wstęp

Definicja

Stanem padaczkowym określa się napad padaczkowy trwający dłużej niż 30 min albo kilka napadów padaczkowych, pomiędzy którymi chory nie odzyskuje przytomności.

Podział

Stan padaczkowy z uogólnionymi napadami drgawkowymi

Stan padaczkowy z uogólnionymi napadami drgawkowymi (CSE – convulsive status epilepticus); zapadalność roczna 10-41/100 tys. U dorosłych zdarza się często bez wcześniejszego wywiadu w kierunku padaczki. Etiologia:

  • zbyt niskie stężenie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z padaczką (ok. 34%)

  • choroby naczyniowe mózgu (ok. 22%)

  • guzy mózgu, infekcje ośrodkowego układu nerwowego (ok. 24%)

  • hipoksja lub anoksja (ok. 10%)

  • ostre zaburzenia metaboliczne (hipoglikemia, hipokaliemia, hipokalcemia, hiponatremia) (ok. 10%)

  • zatrucia, odstawienie alkoholu i niektórych leków (ok. 10%)

  • inne.

Stan padaczkowy niedrgawkowy

Stan padaczkowy niedrgawkowy (NCSE – nonconvulsive status epilepticus); typy: stan padaczkowy napadów nieświadomości (częstość 1-6%), stan padaczkowy napadów częściowych złożonych (CPSE – complex partial status epilepticus, 16-43%), stan padaczkowy z minimalnymi objawami ruchowymi (pacjent jest w stanie śpiączki, a w badaniu EEG obserwuje się ciągłą czynność napadową; 8-38% chorych w stanie śpiączki ma w badaniu elektroencefalograficznym obraz stanu padaczkowego). Zapadalność roczną na NCSE szacuje się na 2-8/100 tys.