Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Zespół Guillaina-Barrégo

Rafał Rola

Wstęp

Definicja

Zespół Guillaina-Barrégo to ostra polineuropatia zapalna o podłożu autoimmunologicznym.

Postacie choroby

  • Ostra zapalna polineuropatia demielinizacyjna (AIDP – acute inflammatory demyelinating polyneuropathy).
  • Zespół Millera-Fishera – postać AIDP, w której dominującymi objawami są oftalmoplegia, ataksja i zniesienie odruchów, a niekiedy występuje niedowład wiotki.
  • Ostra ruchowa i czuciowa polineuropatia aksonalna (AMSAN – acute motor and sensory axonal neuropathy).
  • Ostra ruchowa polineuropatia aksonalna (AMAN – acute motor axonal neuropathy).

Etiologia i patofizjologia

Dwie trzecie przypadków jest poprzedzone zakażeniem przewodu pokarmowego lub górnych dróg oddechowych (w ok. 10% Campylobacter jejuni, w 10% wirusem Epsteina-Barr, w 5% Mycoplasma pneumoniae).

Mimikra epitopów powierzchniowych patogenów C. jejuni, M. pneumoniae i innych drobnoustrojów wywołuje reakcję krzyżową i powstanie przeciwciał atakujących białka powierzchniowe nerwów obwodowych, dochodzi do ich uszkodzenia zapalnego; w przypadku AIDP uszkodzenie ma początkowo charakter demielinizacyjny, a następnie mieszany. W AMSAN i AMAN występuje wyłącznie uszkodzenie aksonalne.