Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Ostre zaburzenia psychotyczne

Łukasz Święcicki

Wstęp

Definicja

Ostre zaburzenia psychotyczne to takie, w których omamy, urojenia i inne zaburzenia spostrzegania są bardzo wyraźne, lecz równocześnie bardzo zmienne (zmieniające się z dnia na dzień lub nawet z godziny na godzinę).

Zgodnie z kryteriami ICD-10 do ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych (F23) nie zalicza się zaburzeń maniakalnych ani zaburzeń świadomości z objawami wytwórczymi (psychotycznymi) o typie majaczenia. Jednak z punktu widzenia lekarza praktyka również takie stany należałoby rozumieć jako ostre zaburzenia psychotyczne, stąd też w dalszej części rozdziału będą one brane pod uwagę. Postępowanie w majaczeniu opisano w osobnym rozdziale.

Epidemiologia

Ocenia się, że ostre zaburzenia psychotyczne w czystej postaci (tak jak są definiowane w ICD-10) występują z częstością 4-10 na 100 tys. osób w populacji ogólnej. Uwzględnienie postaci przebiegających z zaburzeniami świadomości i zaburzeniami, które można by zaliczyć jako maniakalne, znacznie tę częstość zwiększa.

Obraz kliniczny

Ostre zaburzenia psychotyczne to bardzo ogólnikowe rozpoznanie (nie jest to „choroba” w znaczeniu jednostki nozologicznej) o niejasnych granicach. Należy więc raczej mówić o wielu różnych obrazach klinicznych. W przebiegu choroby mogą dominować in...