Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Zaostrzenie choroby Parkinsona

Halina Sienkiewicz-Jarosz

Wstęp

Występujące w chorobie Parkinsona (PD – Parkinson’s disease) pogorszenie stanu klinicznego najczęściej nie wymaga leczenia szpitalnego. W chorobie tej istnieje jednak kilka szczególnych stanów nagłych, które stanowią zagrożenie życia i zdrowia. Dotyczą one zwykle osób z zaawansowanym zespołem parkinsonowskim. Są to:

  • ostry zespół akinetyczny i krytyczne pogorszenie w chorobie Parkinsona
  • złośliwy zespół poneuroleptyczny (opisany w rozdziale mu poświęconym)
  • zespół parkinsonizm–hipertermia.

Nagłe pogorszenie sprawności ruchowej u osób z chorobą Parkinsona i ostry zespół akinetyczny