Podyplomie logo dark

Przełom miasteniczny

Rafał Rola

Wstęp

Definicja

Przełom miasteniczny to nagłe zaostrzenie objawów miastenii, prowadzące do niewydolności oddechowej.

Epidemiologia

Częstość występowania:

  • przełom miasteniczny występuje u 15-20% chorych z miastenią przed 50 r.ż., a po 50 r.ż. u 50%
  • ryzyko wystąpienia przełomu miastenicznego u pacjentów ze współistniejącym grasiczakiem wynosi 50% w ciągu całego życia
  • wśród osób przed 55 r.ż. przełom miasteniczny występuje 4-krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn, u osób po 55 r.ż. częstość występowania przełomu miastenicznego jest taka sama dla obu płci
  • ciąża zwiększa ryzyko przełomu miastenicznego, który z kolei stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju płodu
  • ryzyko nawrotu przełomu miastenicznego jest większe u pacjentów z miastenią, u których stwierdza się przeciwciała anty-MuSK.

Śmiertelność w przełomie miastenicznym oceniana jest na 3-10%.