Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Przełom miasteniczny

Rafał Rola

Wstęp

Definicja

Przełom miasteniczny to nagłe zaostrzenie objawów miastenii, prowadzące do niewydolności oddechowej.

Epidemiologia

Częstość występowania:

  • przełom miasteniczny występuje u 15-20% chorych z miastenią przed 50 r.ż., a po 50 r.ż. u 50%
  • ryzyko wystąpienia przełomu miastenicznego u pacjentów ze współistniejącym grasiczakiem wynosi 50% w ciągu całego życia
  • wśród osób przed 55 r.ż. przełom miasteniczny występuje 4-krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn, u osób po 55 r.ż. częstość występowania przełomu miastenicznego jest taka sama dla obu płci
  • ciąża zwiększa ryzyko przełomu miastenicznego, który z kolei stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju płodu
  • ryzyko nawrotu przełomu miastenicznego jest większe u pacjentów z miastenią, u których stwierdza się przeciwciała anty-MuSK.

Śmiertelność w przełomie miastenicznym oceniana jest na 3-10%.