Psychiatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2011