Psychiatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2017

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2017
Aktualności
Na ważny temat
Dążymy do celu
Medycyna snu
Teoria i praktyka
Jak ja to robię
Psychiatria dziecięca
Prawo
Felieton
Nowości
Dla pacjenta