Psychiatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2013

Spis treści

05/2013
Aktualności
Kontrowersje
Paragraf w psychiatrii
Aktualne standardy
Dążymy do celu
Uczymy się na błędach
Przeprowadzanie wywiadu
Weryfikacja diagnozy sprzed lat
Felieton