Psychiatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2013
Aktualności
Kontrowersje
Paragraf w psychiatrii
Aktualne standardy
Dążymy do celu
Uczymy się na błędach
Przeprowadzanie wywiadu
Weryfikacja diagnozy sprzed lat
Felieton