Psychiatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2020
Felieton
Aktualności naukowe
Wywiad
Temat numeru
Niebezpieczne związki
Psychiatria dziecięca
Terapia uzależnień
Psychoonkologia
Prawo