Wyniki dla: "Adam Antczak"

Wyniki 401 - 425 z 577 | Na stronie: 10 25 50
prof. Marka Brzoski, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Reumatologów i krajowego konsultanta ds. reumatologii. Prof. Adam Reich przedstawi najnowsze
dr n. med. Katarzyna Mitręga 1 prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa 1 mgr Adam Konka 2
i Leczenia Chorób Jelita Grubego, którym kieruje światowej klasy chirurg prof. Adam Dziki. Zakupiono nowy sprzęt medyczny, m.in. wyposażenie ortopedii
diagnozowana, kiedy zmiany są już rozległe i dużo trudniejsze do leczenia. <<<|Fig. 1>>> Prof. Adam Reich: Łuszczyca zwykła, spotykana
Stany Nagłe - Stany nagłe Neurologia
Adam Kobayashi
Jadwiga Woźnikowska Konsultacja medyczna: prof. Sebastian Giebel, prof. Adam Maciejewski
U. Nowotwory piersi w Polsce i Europie – populacyjny punkt widzenia. Nowotwory J Oncol 2013;63:111-8. 3. Wojtyś P, Godlewski D, Antczak A. Predictions of
, Sawires HF, Adam DN. Occult cause of paraneoplastic acanthosis nigricans in a patient with known breast dcis: Case and review. Curr Oncol 2012;19:e299-302
Wielka Interna - Gastroenterologia
Radzisław Trzciński, Adam Dziki
Sompor 6 , dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski 7 , dr hab. n. med. Łukasz Krzych 4 , dr hab. n. med. prof. nadzw. Adam Nogalski 6
:390-393 2. Bonafé L, Mittaz-Crettol L, Ballhausen D, et al. Diastrophic Dysplasia. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews
dr n. med. Andrzej Jaworek 1 lek. Adam Zalewski 2 prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc 1
Neurologia
innych. Uczniem Piltza był także Adam Kunicki, późniejszy założyciel i kierownik kliniki neurochirurgii krakowskiej. Piltz zajmował się badaniem odruchów ... lekarze, którzy po II wojnie światowej objęli katedry i kliniki neurologiczne w Polsce. Byli to: Adam Opalski, następca Orzechowskiego, Zygmunt ... ). Neuropatologia była wówczas przedmiotem badań każdego neurologa i każdej kliniki. U Orzechowskiego pracownię neuropatologiczną założył i prowadził Adam
, Kamil Zieliński, Marcin Demkow, Adam Witkowski • Tomografia komputerowa serca Mariusz Kruk, Cezary Kępka, Ilona Michałowska • Rezonans magnetyczny ... • Interwencje przezskórne w wadach zastawkowych Adam Witkowski, Jerzy Pręgowski, Zbigniew Chmielak • Interwencje przezskórne w chorobach strukturalnych Marcin
i czynnościowe stosowane podczas koronarografii Łukasz Kalińczuk, Paweł Tyczyński, Kamil Zieliński, Marcin Demkow, Adam Witkowski • Tomografia komputerowa serca ... Bielecka-Dąbrowa • Wady wrodzone serca u dorosłych Piotr Hoffman • Interwencje przezskórne w wadach zastawkowych Adam Witkowski, Jerzy Pręgowski, Zbigniew
Wielka Interna - Pulmunologia
Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Adam Antczak
-Hospital Antibiotic Therapy. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2012. 21. Chyczewska E, Naumnik W. Bakteryjne zapalenia płuc. W: Antczak A (red
. Wielka Interna. Pulomnologia (red. Antczak A). Warszawa: Medical Tribune Polska. 4. Pneumonologia (red. Chazan R). Bielsko-Biała: α-medica Press
. Milecki P, Antczak A, Martenka P, et al. What is the possible role of PSA doubling time (PSADT) and PSA velocity (PSAV) in the decision-making process
skri­nin­go­we, cho­ciaż po­win­no być wy­ko­ny­wa­ne przed ba­da­niem en­do­sko­po­wym. Kon­sul­ta­cja: prof. dr hab. med. Adam Dzi­ki 5. Le­ka­mi
Dr n. med. Adam Węgrzynowski 1 Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 2
Stany Nagłe - Stany nagłe Neurologia
Adam Kobayashi
najbardziej kreatywnymi. Ciekawie pisze o tym psycholog Adam Grant. Wyodrębnił on dwie grupy ludzi: prekrastynatorów, czyli osoby, które wykonują zadania
Neurologia
Adam Stępień