Kardiologia po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2009

Spis treści

11/2009
Praktyka kliniczna
Choroba niedokrwienna serca
Ekg
Elektrofizjologia
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Niewydolność serca
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Sprawozdania
Rozmowy o winie