Kardiologia po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07-08/2015
Słowo wstępne
Diagnostyka zagadki echo
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Zabiegi w kardiologii