Kardiologia po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2010

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2010
ArtykuŁ przeglĄdowy
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Wady serca
Niewydolność serca
Kardiologia inwazyjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi