Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2010

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2010
Artykuł redakcyjny
Nadciśnienie tętnicze
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Wady serca
Elektrostymulacja
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie