Kardiologia po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2009

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2009
Praktyka kliniczna
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrostymulacja
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Śródbłonek w chorobach układu krążenia