Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
ArtykuŁy
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Stan przedegzaminacyjny
Tajniki echokardiografii
Przypadek kliniczny
Przypadki ekg