Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2011

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2011
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wady serca
Echokardiografia od podstaw
Ekg
Niewydolność serca
Stany nagŁe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca