Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2012

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2012
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Nadciśnienie tętnicze
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr