Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2011

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2011
Aktualne koncepcje
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrofizjologia
Stany nagŁe w kardiologii
Wady serca
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw