Kardiologia po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2009

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2009
Artykuł redakcyjny
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Niewydolność serca
Elektrostymulacja
Markery biochemiczne w kardiologii
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Wady serca
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Polskie szkoŁy kardiologiczne
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi