Kardiologia po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2010

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2010
Artykuł redakcyjny
Aktualna praktyka
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Elektrostymulacja
Testy wysiłkowe w kardiologii
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi
Rozmowy o winie