Kardiologia po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2011

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2011
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Diagnostyka obrazowa
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wady serca
Echokardiografia od podstaw
Diagnostyka obrazowa
Ekg
Wady serca
Od redakcji
Praktyka kliniczna