Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2021

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2021
Temat numeru
Wytyczne
Przypadek kliniczny
Stan przedegzaminacyjny
Przypadki ekg