Kardiologia po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2011

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2011
Stany nagŁe w kardiologii
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Z ostatniej chwili
Elektrofizjologia
Niewydolność serca
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Wady serca
Testy wysiłkowe w kardiologii
Elektrostymulacja
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw