Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2009

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2009
Artykuł redakcyjny
Wady serca
Ekg
Elektrofizjologia
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie